گروه زبان‌های خارجی- اخبار علمی
کتاب درسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

91/1/29کتاب آزمایشگاه زبان

دانشجویان عزیز می توانند جهت تهیه کتاب لابراتوار Task-based Listening  به کتابفروشی دانشگاه مراجعه نمایند.  

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.11904.24094.fa
برگشت به اصل مطلب