گروه زبان‌های خارجی- اخبار
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کلاسهای آزمایشگاه زبان خانم ملاباشی در تاریخ 17/3/91 روز چهارشنبه تشکیل نمی شود

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.11903.24670.fa
برگشت به اصل مطلب