گروه زبان‌های خارجی- اخبار
برنامه امتحانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

1391/2/3 برنامه میان ترم زبان عمومی

تاریخ امتحان میان ترم خانم طلوع ملاباشی : کلاس ساعت 30/13 الی 15 روز 10 اردیبهشت ماه و کلاس ساعت 30/15 الی 45/16 روز 17 اردیبهشت ماه در ساختمان علوم پایه در طبقه سوم برگزار می شود.

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.11903.24148.fa
برگشت به اصل مطلب