گروه زبان‌های خارجی- کنفرانسها
کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

8/9/89  همایش بین المللی

اولین همایش بین المللی  آموزش زبان انگلیسی در جهان اسلام

در روزهای پنج شنبه  و جمعه  11و12 آذر ماه 1389 خ فاطمی - خ حجاب -کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.10161.18314.fa
برگشت به اصل مطلب