گروه زبان‌های خارجی- کارشناسی
برنامه هفتگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  برنامه هفتگی کارشناسی نیمسال دوم     97-96

  زبان تخصصی

  نام درس

          گروه

      شنبه

  یکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  کلاس

        استاد

  راه آهن

  28-11-027-63

    8-10

306

دکتر تقی زاده

   کامپیوتر

  28-11-027-71

  13.30-15.30

 305

آقای هادی
مکانیک

28-11-027-65

   10-12

305 آقای هادی
مکانیک

 28-11-027-68

13.30-15.30

305 آقای هادی
کامپیوتر

  28-11-027-69

   10-12

305 آقای هادی

  

 

     

       

      

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.10159.17843.fa
برگشت به اصل مطلب