دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار جاری و اطلاعیه ها
اطلاعیه نشریه هنرهای صناعی اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/21 | 
به اطلاع میرساند، نشریه هنرهای صناعی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز از اساتید و همکاران آن حوزه جهت ارسال مقالات در محورهای هنرهای صناعی اسلامی به این نشریه دعوت بعمل می آورد .اطلاعات بیشتر
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://www.iust.ac.ir/find-27.7953.56796.fa.html
برگشت به اصل مطلب