دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار جاری و اطلاعیه ها
امکان ثبت سنوات ارفاقی حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از اتمام سنوات اولیه تحصیلی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/21 | 


با توجه به تاکید سازمان وظیفه عمومی ناجا،امکان ثبت سنوات ارفاقی،حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از اتمام سنوات اولیه تحصیلی دانشجو امکان پذیر است. جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://www.iust.ac.ir/find-27.7953.55635.fa.html
برگشت به اصل مطلب