دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار
گزارش مستند سازی آثار دانشجویان در نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/6 | 
به استحضار اساتید و دانشجویان محترم دانشکده معماری و شهرسازی می رساند، گزارش مستند سازی آثار دانشجویان در نیمسال اول  ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قابل مشاهده می باشد.
 ضمن تبریک به دانشجویان برتر دروس طراحی در نیمسال گذشته که کار آنان در لینک زیر قرار داده شده:
خلاصه آثار دانشجویی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
خواهشمند است تا تاریخ ۱۱ اردی بهشت ۱۴۰۲ فایل psd دو پوستر A۴ خود را بر روی لینک گوگل درایو که پیش از این به دانشجویان داده شده بود بارگزاری کنند. در ضمن دو نسخه یکی در قطع A۳ و یکی در قطع A۴ چاپ نموده و به آقای آدینه امور آموزش تحویل دهند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-27.7952.72927.fa.html
برگشت به اصل مطلب