دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار
بررسی تحولات شهرسازی نواحی مرزی و ساحلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/4 | 

AWT IMAGE

بررسی تحولات شهرسازی نواحی مرزی و ساحلی در تاریخ 4 و 19 اردی بهشت 95 در دانشکده معماری و شهرسازی برگزار می گردد. پوستر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-27.7952.45132.fa.html
برگشت به اصل مطلب