دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار
قابل توجه کلیه دانشجویان دکترای شهرسازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/24 | 

AWT IMAGE

قابل توجه کلیه دانشجویان دکترای شهرسازی با توجه به برگزاری آزمون جامع دکترای شهرسازی در تاریخ 15/6/93 ساعت 9 صبح کلیه دانشجویان متقاضی آزمون جامع باید درخواست های خود را تا تاریخ 31/4/93 به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند. لازم به ذکر است آزمون جامع دوم در پایان بهمن ماه 94 برگزار می گردد و دانشجویانی که در آزمون جامع اول شرکت نکنند تا تاریخ  فوق قادربه دفاع از پروپوزال  خود نمی باشند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-27.7952.33846.fa.html
برگشت به اصل مطلب