دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار
مجله "مطالعات معماری ایران"

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

مجله "مطالعات معماری ایران"، دارای امتیاز علمی - پژوهشی از کمسیون بررسی نشریات علمی کشور ،فعالیت خود را آغاز نموده است .بدین وسیله از اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران دانشکده معماری و شهرسازی دعوت بعمل می آید تا با ارسال مقا له های علمی پژوهشی پیرامون محورهای تعریف شده در این حرکت علمی و فرهنگی شرکت نمایند.

محورهای پذیرش مقاله در این مجله عبارتند از :

-معماری تاریخی ایران،دانش و هنرهای وابسته به آن.

-معماری اسلامی ایران،دانش  و هنرهای وابسته به آن.

-معماری بومی ایران.

-معماری سده اخیر و معاصر ایران.

-آینده پژوهی در معماری ایران.

شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی در خصوص محورهای پذیرش مقاله و راهنمای تهیه،تنظیم و ارسال مقاله در سایت دانشگاه کاشان(kashanu.ac.ir) ارائه گردیده است.پیشاپیش از بذل توجه و همدلی صمیمانه جنابعالی سپاسگذارم.

علی عمرانی پور

مدیر مسئول مجله مطالعات معماری ایران

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-27.7952.22994.fa.html
برگشت به اصل مطلب