دانشکده معماری و شهرسازی- وزیری
وزیری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
     نام و نام خانوادگی:  حسین وزیری

    رتبه علمی: استادیار

    آدرس: تهران – نارمک – دانشگاه علم و صنعت ایران –

    دانشکده معماری و شهرسازی

   
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://www.iust.ac.ir/find-27.7803.9980.fa.html
برگشت به اصل مطلب