معاونت آموزشی- معاون آموزشی
معرفی معاون آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا دلیری
 
 رتبه علمی: استاد
  پست الکترونیکی:
daliriiust.ac.ir
   
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=26.10541.18200.fa
برگشت به اصل مطلب