معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
محل برگزاری امتحانات مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/25 | 

امتحانات روز دوشنبه مورخ  ۲۶ دیماه ۱۴۰۱ در هر دو نوبت صبح و عصر به صورت متمرکز در ساختمان علوم پایه، دانشکده فیزیک (ساختمان شماره ۲) و گروه معارف برگزار می گردد.

جزئیات محل و زمان برگزاری هر امتحان به شرح زیر قابل مشاهده می باشد.

 

امتحانات نوبت صبح
امتحانات نوبت عصر
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://idea.iust.ac.ir/find-26.10534.69827.fa.html
برگشت به اصل مطلب