گروه معارف- اخبارآموزشی
تسلیت به جناب آقای دکتر قاسمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
استاد گرانقدر جناب آقای دکتر قاسمی بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم، غفران الهی و علو درجات و بر ای جنابعالی و دیگر بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
از طرف مدیریت و همکاران گروه فرهنگ ومعارف اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=25.7735.31185.fa
برگشت به اصل مطلب