گروه معارف- دکتر محسن نصیری
بیتی از ناصرِ خسرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/27 | 
با لشکرِ زمانه و با تیغِ تیزِ دهر          دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا
ناصرِ خسرو
در نبرد با لشکرِ روزگار، دین سپاهِ من است؛ و حملهٔ شمشیرِ برندهٔ دنیا را با سپرِ خرد دفع می‌کنم. در این جنگ، این دو برای من کافی است یعنی با دین و خرد بر روزگار و دنیا پیروز خواهم شد.
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://www.iust.ac.ir/find-25.19846.73377.fa.html
برگشت به اصل مطلب