دفتر برنامه، بودجه و طرح- مقالات آموزش کارکنان
تجربیات کارکنان ‍ژاپنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یک کارگر ژاپنی در پاسخ " چه انگیزه ای باعث شده است که وی سالانه حدود هفتاد پیشنهاد فنی به کارخانه بدهد ؟ "

  جواب داد : این کار به من این احساس را می دهد که شخص مفیدی هستم ، نه موجودی که جز انجام یک سلسله کارهای عادی روزمره فایده دیگری ندارد .

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://idea.iust.ac.ir/find-24.4020.4322.fa.html
برگشت به اصل مطلب