قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- معرفی کتاب
Welding metallurgy/ second edition

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  Welding metallurgy/ second edition

  نویسندگان: Sindou Kou

  انتشارات : A John Wiley & Sons , inc.,publication

  سال انتشار: 2003

  ISBN: 0-471-43491-4

 

  این کتاب در سال 1987 برای بار اول انتشلر یافت و ار آن زمان تاکنون پیشرفت های جدید بیشتری در زمینه ی متالورژی جوشکاری صورت گرفته است. چاپ دوم به منظور به روز رسانی و ارتقای چاپ اول می باشد. مثال هلیی از این ارتقا را میتوان اینگونه بیان کرد:

  1. رسم خطوط و فوتومیکروگراف های دقیق تر

  2. گردآوری فاز دیاگرام ها ، چرخه های گرمایی و حرکت شناسی ها همرا با ریزساختارها جهت تشریح، توسعه ی ریزساختارها و ساختار عیوب در جوشکاری

  3. و مسایل تمرینی اضافه

  کتاب شامل 18 بخش می باشد و اصلاحات خاصی در تمام بخش ها اعمال شده که به طور مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  در بخش ابتدایی اشکال و توضیحاتی برای تمام مراحل جوشکاری تعبیه گشته اند تا هر دو مورد روند شفاهی و محل جوشکاری را نشان دهند.

  در بخش دوم بازده منبع گرم به روز رسانی ، و راندمان ذوب اضافه شده است، در بخش سوم اصلاحات گسترده ای همراه با در نظر گرفتن تجزیه ی هیدروژن ، اکسیژن و نیتروژن اتمی در آهن مذاب صورت گرفته و واکنش های الکتروشیمیایی نیز اضافه گشته است.

  به همین منوال اصلاحات فراگیر دیگری نیز در بخش های دیگر صورت گرفته است .

  قابل ذکر است که سازمان علوم ملی (National Science Foundation) و ناسا این تحقیقات جوشکاری را پشتیبانی کرده اند و همچنین ASM و جامعه ی جوشکاری امریکا استفاده از تعداد زیادی مواد دارای مجوز تکثیر را پشتیبانی می کند.

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9808.15424.fa
برگشت به اصل مطلب