قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- اخبار و رویدادها
سخنرانی آقای پروفسور Hasan Mandal

حذف تصاویر و رنگ‌ها
20/9/1390 - آقای پروفسور H. Mandal از دانشگاه Sabanci ترکیه به دعوت قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی، دو عنوان سخنرانی به شرح ذیل در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 28 و 29 آذر ماه 1390 در دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه خواهند نمود. از عموم علاقه مندان به موضوع سخنرانی دعوت می گردد در این مراسم شرکت فرمایند.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find-22.1907.22655.fa.html
برگشت به اصل مطلب