قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- اخبار و رویدادها
سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا رضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا رضایی از اعضاء محترم قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی، با موضوع "تحقیقات اخیر در زمینه سرامیکهای پیشرفته" در روز یکشنبه مورخ 22 خرداد ماه 1390 ساعت 10 صبح در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد گردید. از عموم اساتید گرامی و دانشجویان علاقه مند به موضوع سخنرانی دعوت می گردد در این مراسم حضور بهم رسانند.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find-22.1907.20606.fa.html
برگشت به اصل مطلب