قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- اخبار و رویدادها
سخنرانی علمی آقای دکتر حسین عربی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سخنرانی آقای دکتر حسین عربی عضو محترم قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی با عنوان "نوع مرزدانه و تاثیر آن بر خوردگی" در روز دوشنبه مورخ 16/3/90 ساعت 10 صبح در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی برگزار گردید.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find-22.1907.20571.fa.html
برگشت به اصل مطلب