قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- اخبار و رویدادها
سخنرانی علمی آقای پروفسور Timellini

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آقای پروفسور G. Timellini مدیر مرکز تحقیقات سرامیک ایتالیا (Italian Ceramic Centre) به دعوت قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی و شرکت آپادانا سرام، سخنرانی علمی با عنوان “New Trends in Building Materials” در روز دوشنبه مورخ 9/3/90 ساعت 11 صبح در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ارائه خواهند نمود. از عموم علاقه مندان به موضوع سخنرانی دعوت می گردد در این مراسم شرکت فرمایند.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find-22.1907.20403.fa.html
برگشت به اصل مطلب