قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- اخبار و رویدادها
سخنرانی علمی آقای دکتر سید محمد علی بوترابی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آقای دکتر سید محمد علی بوترابی ریاست محترم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی و عضو مدعو قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی سخنرانی علمی با عنوان "مکانیزم گذر از گزاره های علمی به صنعتی" در روز یکشنبه مورخ 1/3/90 ساعت 10 صبح در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ارائه خواهند نمود. از عموم علاقه مندان به موضوع سخنرانی دعوت می گردد در این مراسم شرکت فرمایند.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find-22.1907.20402.fa.html
برگشت به اصل مطلب