قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- فرآوری الکترومغناطیسی ...
گروه فرآوری الکترومغناطیسی مواد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 گروه فرآوری الکترومغناطیسی مواد

 

         مسئول گروه: دکتر ابوطالبی

         اعضاء گروه: دکتر سیّدین، دکتر گودرزی، دکتر ذاکری، دکتر بیت اللهی، دکتر میرحبیبی، دکتر فرمان،

 دکتر شهرتاش

 

  محورها و زمینه های تحقیقاتی:

  الف- تصفیه مذاب با استفاده از فرآیند الکترومغناطیسی

  ب- پوشش دهی در حضور میدان مغناطیسی

  ج- شکل دهی الکترومغناطیسی

  د- شبیه سازی پدیده‌های هیدرودینامیک مغناطیسی ( MHD ) در فرآوری مواد

برخی از پروژه های انجام شده:

  • فیلتر سازی الکترو مغناطیسی آخال از مذاب فلزات
  • کاربرد الکترو مغناطیس در ریخته گری مداوم شمش فولادی
  • کنترل جریان مذاب با استفاده از میدان الکترو مغناطیس در ریخته گری مداوم ورق تک تسمه ای
  • تاثیر میدان مغناطیسی بر فرآیند پوشش دهی الکتریکی فلزات

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find-22.1533.4236.fa.html
برگشت به اصل مطلب