دانشکده مهندسی خودرو- اطلاعیه‌های دفاع ارشد و دکتری
شنبه 9 اردیبهشت-ساعت 17:30-سالن کنفرانس دفاع ارشد-مهندس میلاد عزیزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی خودرو:
http://idea.iust.ac.ir/find-21.20015.72743.fa.html
برگشت به اصل مطلب