دانشکده مهندسی خودرو- اخبار و اطلاعیه ها
جشنواره پژوهش و فناوری، آذر ۱۴۰۱ معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی خودرو:
http://idea.iust.ac.ir/find-21.12067.69362.fa.html
برگشت به اصل مطلب