دانشکده شیمی- اطلاعیه های دانشجویی
اطلاعیه مهم شماره ۲دریافت کارت ورود به جلسه آزمون زبان دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/17 | 
اطلاعیه کارت ورود به جلسه آزمون زبان دانشجویان دکتری
اطلاعیه شماره ۲ – نحوه دریافت کارت ورود به جلسه برگزاری آزمون زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران و و اعلام الزامات بهداشتی جهت شرکت در آزمون

🆔کانال: IUST_EDU
👤ادمین: IUSTEDU
🖥معاونت آموزشی:  education.iust.ac.ir
🖥مدیریت آموزشی: uedu.iust.ac.ir
🖥تحصیلات تکمیلی: pga.iust.ac.ir
☎️معاونت آموزشی: ۰۲۱۷۳۲۲۵۵۵۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-20.7621.62933.fa.html
برگشت به اصل مطلب