دانشکده شیمی- اطلاعیه های دانشجویی
قابل توجه دانشجویان دکتری شیمی ورودی1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/19 | 
 
قابل توجه دانشجویان دکتری شیمی ورودی1393
دانشجویان دکتری شیمی ورودی 1393 که تمایل به استفاده از فرصت مطالعاتی دارند لازم است حداکثر تا پایان وقت اداری 23/10/96 درخواست کتبی خود را به همراه مستندات (سابقه آموزشی، پژوهشی ومدرک زبان معتبر و پذیرش از دانشگاه خارجی) جهت بررسی به آموزش دانشکده ، سرکار خانم اورعی تحویل دهند.
ضمناً شرایط وفرآیند استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی وفایل های مربوط  به آن روی وب سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه موجود است.
 
آموزش دانشکده شیمی                                                                                                                                                            
19/10/96
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-20.7621.52063.fa.html
برگشت به اصل مطلب