دانشکده شیمی- اطلاعیه های دانشجویی
دانشجویان دکتری شیمی فیزیک و معدنی ورودی 90

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/29 | 
AWT IMAGE دانشجویان دکتری شیمی فیزیک وشیمی معدنی ورودی1390 لطفا جهت صدورمجوز برگزاری آزمون جامع دکتری هرچه سریعتر نسبت به ارائه مدرک زبان به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه وآموزش دانشکده اقدام فرمائید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.7621.26482.fa.html
برگشت به اصل مطلب