دانشکده شیمی- تقویم آموزشی دانشکده
سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1391


 سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1390


اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع از موضوعات سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی ورودی 1389


اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع از موضوعات سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی ورودی 1388

  نام و نام خانوادگی

  استاد راهنما

  عنوان سمینار

  تاریخ          

  ساعت    

  وحید حسینی

  دکتر منصور انبیاء

  بررسی خواص حسگری گاز ماده نانو پروس TiO2

  6/4/89

  /16

  سیدابراهیم موسوی فرد

  دکتر منصور انبیاء

  مطالعه وبررسی مواد نانو پروس بعنوان حسگر رطوبت

  6/4/89

/17

  ساناز ایران نژاد

  دکتر منصور انبیاء

  پیشرفت های اخیر در پوشش های میکرواستخراج گاز جامد و تکنیک های مربوط به آن

  3/7/89

  /15

  سارا شیخی

  دکتر منصور انبیاء

  سنتز و شناسایی مواد نانو پروس به منظور استفاده آن ها در جذب گاز هیدروژن در صنایع

  3/7/89

  30/15

  مریم خیاطی

  دکتر محمد قربان دکامین

  کاربرد نانو کاتالیزورهای اصلاح شده MCM و SBA در سنتز مواد آلی

  3/7/89

  /15

  نرگس قدکساز

  دکتر محمد قربان دکامین

  کاربرد ترکیبات گوناگون فسفری به عنوان کاتالیزور در سنتز موادآلی

  3/7/89

  30/15

  حسین مقدسی کوزه کنان

  دکتر محمد قربان دکامین

  مروری بر مواد منفجره وپیشرانه ها

  3/7/89

  /16

  عبداله سواری

  دکتر سید ابوالفضل سید سجادی

  استفاده از الکترودهابا آلیاژهای مختلف برای اکسایش الکتروشیمیایی متانول

  3/7/89

  /13

  رسول مدرسی

  دکتر سید ابوالفضل سید سجادی

  مطالعات اکسایش الکتروشیمیایی متانول

  3/7/89

  30/13

  مریم یوسف پور

  دکتر آزاده تجردی

  بررسی روش های سنتز منیزیم اکسید در مقیاس نانو و کاربردهای آن

  5/7/89

  /15

  شبنم شعبان پور

  دکتر آزاده تجردی

  آشنایی با اکسیدهای فلزی مزوپروس

  5/7/89

  30/15

  لیلا فرودی

  دکتر آزاده تجردی

  دکتر فرانک منطقی

  مهندسی بلور در شیمی معدنی

  5/7/89

  /16

  غزاله علی اکبرزاده حسنلویی

  دکتر سیدمحمدرضا میلانی حسینی

  جمع آوری و تدوین روش های آزمایشگاهی سنتز نانو ذرات پلیمر و کامپوزیت و کاربرد آن ها در شیمی تجزیه

  10/7/89

  /15

  الهه رمضانی پور

  دکتر سیدمحمدرضا میلانی حسینی

  جمع آوری و تدوین روش های آزمایشگاهی سنتز نانو ذرات فلزی و اکسیدهای فلزی و کاربرد آن ها در شیمی تجزیه

  10/7/89

  30/15

  میثم ایران نژاد

  دکتر محمد رضا نعیمی جمال

  پیشرفت های اخیر در محافظت کردن ومحافظت زدایی مشتقات الکل

  10/7/89

  /15

  شهرزاد اسماعیلی

  دکتر محمد رضا نعیمی جمال

  بررسی پیشرفت های اخیر در روش های محافظت زدایی از مشتقات کتون ها وآلدئید ها

  10/7/89

  30/15

  حسام طورانی مالیدره

  دکتر محمد رضا نعیمی جمال

  بررسی پیشرفت های اخیر در روش محافظت کردن گروه کربونیل در آلدئید ها وکتون ها

  10/7/89

  /16

  پانته آ زارعی

  دکتر سید ابوالفضل سید سجادی

  سنتز وشناسایی نانو ذرات فلز مس از طریق تجزیه حرارتی

  14/7/89

  /9

  مرجان اسمعیل پور

  دکتر سید ابوالفضل سید سجادی

  اثر پوششی نانو ذرات پالادیوم

  14/7/89

  30/9

  لیلا لیلاز مهرآبادی

  دکتر سید ابوالفضل سید سجادی

  نانو کامپوزیت ها و روش های تهیه آن ها

  14/7/89

  /10

  باقر کاظمی هرق

  دکتر شهرزاد جوانشیر

  بررسی روش های تهیه وکاربرد ارگانو کاتالیست ها در واکنش های آلی

  17/7/89

  /13

  اصغر هادی درآباد

  دکتر شهرزاد جوانشیر

  بررسی روش های سنتز داروهای خانواده فلورکینولون ها وخواص آنتی بیوتیکی آن ها

  17/7/89

  30/13

  هدی جمال آبادی

  دکتر سیدمحمدرضا میلانی حسینی

  بررسی و جمع بندی تحقیقات انجام شده و ارائه روش جهت بهبود قدرت تشخیص و تفکیک حسگر شیمیایی مقاومتی

  17/7/89

  /15

  مریم چاکانی

  دکتر سیدمحمدرضا میلانی حسینی

  پیشرفت های اخیر در تکنیک های میکرواستخراج موئینه ای

  17/7/89

  30/15

  رحیم جعفری

  دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

  سنتز ترکیبات مضاعف به روش سل – ژل با استفاده از آلکو اکسیدهای فلزی و کاربردهای آن

  19/7/89

  /15

  محمد صادق خیراندیش

  دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

  سنتز و بررسی نانو ساختارهای دی اکسید قلع ( SnO2 ) به روش های مختلف

  19/7/89

  30/15

  هوشنگ فرهادی هشی

  دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

  تهیه و شناسایی نانو کریستال های آلومینات نئودیمیم ( NdALO3 ) با روش سل – ژل اصلاح شده

  19/7/89

  /16

  سید مصطفی رحیمیان کلور

  دکتر بهشته سهرابی نظری

  مطالعه تئوری خواص مایعات یونی

  21/7/89

  /9

  سمیرا عیوض زاده

  دکتر بهشته سهرابی نظری

  مطالعه فرآیند خود تجمعی مایعات یونی در حضور افزودنی ها

  21/7/89

  30/9

  مقدسه علیخانزاده

  دکتر بهشته سهرابی نظری

  مطالعه خواص مواد فعال سطحی طبیعی

  21/7/89

  /10

  سارا سعادتی

  دکتر رحمت ا.. رحیمی

  مطالعه خواص کاربردی استخلاف های مختلف آهن پورفیرین

  24/7/89

  /15

  الهام هنرور فرد

  دکتر رحمت ا.. رحیمی

  مطالعه خواص کاربردی استخلاف های مختلف منگنز پورفیرین

  24/7/89

  30/15

  سمانه صفالو مقدم

  دکتر رحمت ا.. رحیمی

  مطالعه خواص کاربردی استخلاف های مختلف کبالت پورفیرین

  24/7/89

  /16

  وحید خانی

  دکتر سید مجید هاشمیان زاده

  بررسی برهم کنش بین DNA و مواد فعال سطحی

  24/7/89

  /13

  امین خورسندی لنگل

  دکتر سید مجید هاشمیان زاده

  مطالعه جداسازی گازها با استفاده از غشاءها

  24/7/89

  30/13

  مریم ساده وند

  دکتر شهرآرا افشار

  خواص و کاربرد های فتوکاتالیست TiO2

  26/7/89

  /15

  راحله حجازی

  دکتر شهرآرا افشار

  اساس واکنش های فتوکاتالیستی

  26/7/89

  30/15

اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع از موضوعات سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی

ورودی 1387

نام و نام خانوادگی

گرایش

استاد راهنما

عنوان سمینار

           تاریخ

وحید حسینیشیمی تجزیه

دکتر انبیاء

بررسی  خواص حسگری گاز ماده نانو پروس Tio2

6/4/89

سید ابراهیم موسوی فردشیمی تجزیه

دکتر انبیاء

مطالعه و بررسی مواد نانو پروس بعنوان حسگر رطوبت

6/4/89

سکینه ماندگارزاد

شیمی تجزیه

دکتر منصور انبیاء

کاربرد جدید ترکیبات نانو متخلخل در جذب وذخیره سازی گازها

3/8/88

سمیرا صالحی

شیمی تجزیه

دکتر منصور انبیاء

معرفی وبررسی مواد نانو پروس با خاصیت آبدوستی وقابلیت جذب آب بالا

3/8/88

محمد باقر قاسمیان

شیمی تجزیه

دکتر منصور انبیاء

کاربردهای جدید ترکیبات نانو متخلخل در روش میکرو استخراج فاز جامد تجزیه ای ( SPME )

3/8/88

فرحناز رضایی مخوری

شیمی تجزیه

دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

روش های میکرواستخراج به کمک اولتراسونیک

3/8/88

خسرو زارع فراشبندی

شیمی تجزیه

دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

الکتروشیمی ترکیبات زیستی در مایعا ت یونی

3/8/88

محمد رضا محرم زاده

شیمی تجزیه

دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

بررسی ومطالعه پیشرفت های اخیر روشهای میکرو استخراج در رابطه با آلاینده های نفتی

3/8/88

علی حقی نصرت آباد

شیمی تجزیه

دکتر منصور انبیاء

معرفی و بیان کاربردهای جدید کربن فعال در صنایع

10/8/88

ناصر کاکلی خطایی

شیمی تجزیه

دکتر منصور انبیاء

کاربردهای جدید میکرواستخراج با فاز جامد SPME

10/8/88

سید اعلی موسوی

شیمی تجزیه

دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

باتری های روی - هوا

1/9/88

سوگل فرنیا

شیمی آلی

دکتر شهرزاد جوانشیر

سونوشیمی: امواج فراصوتی Ultra Sound در واکنش های شیمیایی

3/9/88

مصطفی صفری کاکلی

شیمی آلی

دکتر شهرزاد جوانشیر

واکنش های دومینو ( Domino )

3/9/88

جواد اسلامی کلجاری

شیمی آلی

دکتر شهرزاد جوانشیر

مکانوشیمی و کاربردهای آن در واکنش های آلی

3/9/88

فاطمه بهلولی

شیمی فیزیک

دکتر سید ابوالفضل سید سجادی

نانو وایرهای فلزی و روش های تهیه آن ها

4/9/88

سیده شهلا هاشمی خادملو

شیمی فیزیک

دکتر سید ابوالفضل سید سجادی

نانو کامپوزیت ها و بررسی خواص فیزیکی آن ها

4/9/88

احد لطفی چوان

شیمی فیزیک

دکتر سید ابوالفضل سید سجادی

مطالعه و سنتز نانو ذرات فلزی

4/9/88

مریم راد

شیمی معدنی

دکتر آزاده تجردی

دکتر منطقی

مقدمه ای بر پلیمرهای کوئردیناسیونی متخلخل

4/9/88

دورسن خالدی

شیمی معدنی

دکتر آزاده تجردی

فناوری نانو در نساجی

4/9/88

مینا ایمانی

شیمی معدنی

دکتر آزاده تجردی

آشنایی با نانو سیم ها

4/9/88

کیوان بیژن زاد

شیمی معدنی

دکتر آزاده تجردی

فناوری نانو در صنعت نفت

4/9/88

زهرا مختاری حسن آباد

شیمی آلی

دکتر محمد قربان دکامین

پیشرفت های اخیر در سنتز آنتی بیوتیک ها

10/9/88

مهرنوش قنبری مزلقان

شیمی آلی

دکتر محمد قربان دکامین

پیشرفت های اخیر در زمینه تهیه داروهای مورد استفاده در بیماری های تنفسی

10/9/88

ندا نظری

شیمی آلی

دکتر محمد قربان دکامین

پیشرفت های اخیر در زمینه تهیه داروهای بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

10/9/88

نام و نام خانوادگی

گرایش

استاد راهنما

عنوان سمینار

تاریخ

مرتضی مقیمی

شیمی فیزیک

دکتر سید مجید هاشمیان زاده

مطالعه شکافت آب

11/9/88

ام البنین مستجابی سرهنگی

شیمی فیزیک

دکتر سید مجید هاشمیان زاده

مطالعه سل های خورشیدی

11/9/88

فاطمه سیگارچی

شیمی فیزیک

دکتر سید مجید هاشمیان زاده

بررسی نظری برهمکنش برخی مولکول های گازی ( ‍ Co2, O2, Co ) با نانو تیوب های کربنی و فولرن ها

11/9/88

احسان معصومیان

شیمی فیزیک

دکتر سید مجید هاشمیان زاده

اثرات میدان الکتریکی بر جذب مولکول ها توسط نانو لوله های کربنی

11/9/88

آمنه یعقوبی ارزفونی

شیمی آلی

دکتر محمد رضا نعیمی جمال

پیشرفت های اخیر در واکنش مانیخ

17/9/88

الهام علی

شیمی آلی

دکتر محمد رضا نعیمی جمال

اکسیداسیون فنول ها

17/9/88

جمال بدری

شیمی آلی

دکتر محمد رضا نعیمی جمال

مقایسه کاهش عامل کربونیلی در گروه های عاملی مختلف

17/9/88

سیده سارا فاضلی

شیمی فیزیک

دکتر بهشته سهرابی نظری

مطالعه انواع برهم کنش ها در مخلوط مواد فعال سطحی

18/9/88

مریم معلمی

شیمی فیزیک

دکتر بهشته سهرابی نظری

مطالعه خواص مواد فعال سطح به وسیله تکنیک رزونانس مغناطیسی

18/9/88

پرویز مرادی شهربابک

شیمی فیزیک

دکتر بهشته سهرابی نظری

مطالعه اثر مواد فعال سطحی بر زاویه برخورد

18/9/88

عباس رئوفی کیان

شیمی فیزیک

دکتر بهشته سهرابی نظری

مطالعه برهمکنش بین مواد فعال سطحی و نانو تیوب های کربنی

18/9/88

روناک نیک پی

شیمی معدنی

دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

بررسی عوامل مو ثر بر سنتز پودر نانو ساختار CeO2 ، دوپ شده با اکسیدهای فلزی

18/9/88

معصومه کرمی محمدآباد

شیمی معدنی

دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

مطالعه نانو اکسیدهای سرب و بررسی فلزهای دوپ شده با آن

18/9/88

سید علیرضا رشیدی

شیمی معدنی

دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

دزیمتری ترمو لومینانس

18/9/88

کاوه خادم

شیمی معدنی

دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

بررسی روش های تهیه نانو کاتالیست Pt/C و مورد استفاده در الکترودهای پیل سوختی PEM

18/9/88

نفیسه رحمانی الکامی

شیمی معدنی

دکتر رحمت ا.. رحیمی

مطالعه و بررسی گروه های عاملی مختلف بر روی مزواستخلاف پورفیرین ها و متالو پورفیرین ها

25/9/88

سیده زهرا قریشی

شیمی معدنی

دکتر رحمت ا.. رحیمی

بررسی و شناسایی پورفیرین ها و متالو پورفیرین های مزواستخلاف شده با گروه های عاملی اسیدی

25/9/88

منصور امانی

شیمی معدنی

دکتر رحمت ا.. رحیمی

مطالعه و بررسی مشتقات مزواستخلاف پورفیرین و متالو پورفیرین ها با گروه های عاملی خنثی

25/9/88

سحر سلطان

شیمی معدنی

دکتر رحمت ا.. رحیمی

بررسی سنتز و مطالعه طیفی تعدادی از پورفیرین های مزواستخلاف شده با گروه های عاملی بازی

25/9/88

معصومه مددی

شیمی معدنی

دکتر رحمت ا.. رحیمی

دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

مطالعه و بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی برای تشکیل پورفیرین ها مزواستخلافی با گروه های عامل دار

25/9/88

*فایل برگزاری جلسات دفاع از موضوعات سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی ورودی 1386

<بازگشت>

  اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع از موضوعات سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی ورودی 1386

ردیف

  نام و نام خانوادگی

  عنوان سمینار

تاریخ      

 ساعت

  محل

  1

  سعیده اسلامی نژاد

آشنایی با نانو بلورها

27/8/87

  13

کلاس1

  2

  سمیه موذن فردوسی

  آشنایی با نانو کلاسترها

27/8/87

  30/13

کلاس1

  3

  مختار دهقانی

مطالعه نانوکامپوزیت‌های فلزی نشانده شده برروی نانو تیوب‌های کربنی

27/8/87

  14

کلاس1

  4

  شهرام امیر محمودی

بررسی روشهای تهیه و کاربرد نانو کامپوزیت مزوپروس

2/9/87

  13

اطاق کنفرانس

  5

  آرزو غفاری

بررسی کاربردهای غشاء نانوپروس

2/9/87

  30/13

اطاق کنفرانس

  6

  مرتضی خزائی

سنسورهای نانوپروس

2/9/87

  14

اطاق کنفرانس

  7

  مه روز الوند

بررسی روشهای تهیه غشاءهای نانوپروس

2/9/87

  30/14

اطاق کنفرانس

  8

ساحل طوفانی شهریاری

بازیافت لاستیک‌های فرسوده اتومبیل‌ها

  3/9/87

  30/14

اطاق کنفرانس

  9

  ساره رحمانی الکامی

مطالعه انواع پوشش‌های تبدیلی سبز نانو کامپوزیتی برروی آلومینیوم

3/9/87

  15

اطاق کنفرانس

  10

  محمدرضا آنی زاده

  مروری بر کاتالیزورهای انتقال فاز در سنتز مواد آلی

4/9/87

  13

اطاق کنفرانس

  11

  آلن اوهانیان

کاربرد نانوتیوب‌های عامل دار شده به عنوان حامل دارو

4/9/87

  30/13

اطاق کنفرانس

  12

  نسیم یزدانی‌نیا

بررسی پیشرفت‌های اخیر در زمینه داروهای قلبی و عروقی

4/9/87

  14

اطاق کنفرانس

  13

  انسیه‌غلامرضاپورخردمردی

مطالعه تخریب فتوکاتالیستی داروها بعنوان‌آلوده کننده‌های محیط‌زیست

4/9/87

  13

کلاس 1

  14

  سارا کریمی بهزاد

استفاده از اکسید تیتانیوم به عنوان کاتالیزور در واکنشهای آلی

4/9/87

  30/13

کلاس 1

  15

  محمد جمال اسدپور

مطالعه و بررسی سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیتیکی کمپلکس‌های کورال (corrole)

9/9/87

  13

کلاس 1

  16

  مریم اسکندری

مطالعه برروی سنتز و فعالیت بیولوژیکی پورفیرین‌های دارویی

9/9/87

  30/13

کلاس 1

  17

  مهتاب صادقی

مطالعه و بررسی سنتز نانو کپسول‌های پروتئینی هموگلوبین

9/9/87

  14

کلاس 1

  18

  صدیقه بصیری

مروری پژوهشهای اخیر انجام شده در زمینه کروماتوگرافی گازی

9/9/87

  13

اطاق کنفرانس

  19

  اکرم مقصودی

استفاده از نانو ذرات فلزی برای اصلاح الکترودها و کاربردهای آنها

9/9/87

  30/13

اطاق کنفرانس

  20

  زهرا مرادی

مروری بر دست آوردها در زمینه پلیمر قالب ملکولی و ارائه راه حل برای پیشرفت بیشتر در کارهای تحقیقاتی آتی

9/9/87

  14

اطاق کنفرانس

 

 

ردیف

  نام و نام خانوادگی

  عنوان سمینار

تاریخ     

ساعت

  محل

  21

  لیلا صباغ‌زاده

  مطالعه و بررسی ـ زئولیت بر بستر مولیبدن و کاربرد آن در میکرو راکتورها

11/9/87

  13

  کلاس1

  22

  علی عینی‌راد

مطالعه تخریب فتوکاتالیستی انواعی از پلاستیک‌ها (PC-PE-PVC) بوسیله فتوکاتالیست‌های اصلاح شده

11/9/87

30/13

  کلاس1

  23

  سیده صالحه رضوی

  الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه پیوسته

12/9/87

30/14

اطاق کنفرانس

  24

  سمانه گرمرودی ثابت

بررسی دیاگرام فاز و ترمودینامیک مخلوط ماده فعال در سطح، آب و ترکیب هیدروکربنی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو

12/9/87

  15

اطاق کنفرانس

  25

  زینب حسین یزدی

  کاربرد بیولوژیکی نقاط کوانتومی

12/9/87

30/15

اطاق کنفرانس

  26

  فاطمه شهابی

بررسی روشهای جداسازی کوپل شده با دستگاههای جذب اتمی GFAAS) ، AAS )

16/9/87

  13

اطاق کنفرانس

  27

  سیده بهاره ابوالمعالی

بررسی روشهای جدید اندازه‌گیری همزمان عناصر با ICP

16/9/87

30/13

اطاق کنفرانس

  28

  فرشاد هادیلو

روش تفکیک منحنی‌ها با استفاده از روش‌های کمومتریکس

16/9/87

  14

اطاق کنفرانس

  29

  نیما امینایی چترودی

اکسیداسیون انتخابی متانول بر فرمالوئید روی کاتالیزورهای V-mg-o

17/9/87

30/14

اطاق کنفرانس

  30

  محمدهادی ریاضی جهرمی

  نانو کاتالیزور و برروی خواص آنها

17/9/87

  15

  اطاق کنفرانس

  31

  آرش میرجلیلی

سنتز شناسایی و خواص نانو ذرات مس

17/9/87

30/15

  اطاق کنفرانس

  32

  منیره شکیبا نهاد

بررسی رابطه ساختار ـ فعالیت ضد دردهای پی پریدینی

18/9/87

  13

اطاق کنفرانس

  33

  مهدی جواهری

  معرف‌های اصلاح شده در واکنش mitsunobu

18/9/87

30/13

اطاق کنفرانس

  34

  بهاره وهاج

پژوهشی در خصوص نقش دانش شیمی آلی در صنعت خودرو،پلیمر در صنعت خودرو

30/9/87

  13

اطاق کنفرانس

35

نوشین محمدتبار

بررسی انحلال پذیری مواد عالی و خواص ترمودینامیکی محلول های مسیلی آبی مواد فعال  سطحی دوقلو                                                

20/12/87         

13

اطاق کنفرانس

  ٭ تذکر: حضور کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی در کلیه سمینارها الزامیست.

  بدینوسیله از کلیه علاقمندان جهت شرکت در سمینارها دعوت به عمل می آید.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-20.7554.9517.fa.html
برگشت به اصل مطلب