دانشکده شیمی- تقویم آموزشی دانشکده
سمینارهای دانشجویان دکتری رشته شیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

سمینار دانشجویان دکتری ورودی سال 1390


  قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی سال 1388 رشته شیمی

     

  نام و نام خانوادگی دانشجویان

  تاریخ ارائه

  ساعت

  مکان

  استاد راهنما

  فاطمه هاشم زاده

  شنبه 3/7/89

  14 – 13

  اطاق کنفرانس

  دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق

  محبوبه ربانی

  شنبه 3/7/89

  15 – 14

  اطاق کنفرانس

  دکتر رحمت ا.. رحیمی

  نگین نقشینه

  شنبه 10/7/89

  14 – 13

  اطاق کنفرانس

  دکتر سید مجید هاشمیان زاده

  نیاز پور غلامی بجارپسی

  شنبه 10/7/89

  15 – 14

  اطاق کنفرانس

  دکتر بهشته سهرابی نظری

  مونس حکمی زاده

  شنبه 17/7/89

  14 – 13

  اطاق کنفرانس

  دکتر شهرآرا افشار

  فاطمه ذبیحی جمنانی

  شنبه 17/7/89

  15 – 14

  اطاق کنفرانس

  دکتر آزاده تجردی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-20.7554.16705.fa.html
برگشت به اصل مطلب