دانشکده شیمی- اخبار علمی
دفاعیه دکتری، خانم ربانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/6 | 

دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

  خانم محبوبه ربانی دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 17/2/1393 از رساله دکتری خود تحت عنوان " سنتز و تثبیت نانوذرات مغناطیسی و پورفیرین بر سطح مزوپروس سیلیکا و کاربرد آن در واکنش های پلیمریزاسیون الفین ها، اکسایش، سنتز هتروسیکل ها و حذف آلاینده ها " با راهنمایی آقای دکتر رحمت الله رحیمی دفاع خواهدکرد .

  استاد راهنما: آقای دکتر رحمت الله رحیمی

  اساتید مشاور: آقای دکتر علی ملکی- آقای دکتر حسین غفوری

  هیات داوران:

  1- خانم دکتر آزاده تجردی

  2- خانم دکتر فرانک منطقی

  3- خانم دکتر افسانه زنوزی

  4- آقای دکتر سعید رعیتی

  این جلسه ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 17/2/1392 در آمفی تاتر دانشکده شیمی برگزار خواهد شد .

 

  چکیده :

  در این پروژه، ابتدا مزوپروس سیلیکا SBA-15 با استفاده از ماده فعال سطحی P123 سنتز شد. سپس نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید سنتز و بر سطح SBA-15 تثبیت شد. در ادامه، MgCl2/TiCl4 بر بستر مزوپروس سیلیکای اصلاح شده با مگنتیت نشانده شد و کاتالیزور حاصل در واکنش پلیمریزاسیون جهت تهیه پلی هگزن و پلی استیرن به روش زیلگر-ناتا به کار گرفته شد. همچنین، کاربرد کامپوزیت Fe3O4/SBA-15 به عنوان فتوکاتالیست در تخریب فتوکاتالیستی آلاینده های آلی، به عنوان بستر در انتقال داروی سولفاسالازین و نیز به عنوان کاتالیزور در سنتز کینازولین مورد بررسی قرار گرفت. افزون بر این، حضور پورفیرین بر بستر نانوذرات مغناطیسی، مزوپروس سیلیکا و کامپوزیت آنها در فرایندهای فتوکاتالیسیتی جهت تخریب آلاینده های زیستی و نیز فرایند اکسایش برخی ترکیبات آلی مطالعه گردید.

  بستر و کاتالیستهای سنتز شده با استفاده از تکنیک های DRS ، XRD ، FT-IR ، BET ، VSM و تصاویر SEM مورد شناسایی قرار گرفتند.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.6998.32779.fa.html
برگشت به اصل مطلب