دانشکده شیمی- اخبار علمی
انتشار کتاب بین المللی با همکاری دکتر ملکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

 کتاب بین المللی "شیمی ایزوسیانیدها: کاربردها در سنتز و علم مواد" که آقای دکتر علی ملکی، یکی از اعضاء هیئت علمی دانشکده به عنوان یکی از نویسندگان آن کتاب در انتشارات Wiley-VCH در سال جاری (2012) همکاری داشته است، منشر گردید.

 نام اصلی کتاب: Isocyanide Chemistry: (Applications in Synthesis and Material Science ) Wiley-VCH, 2012, Germany

فصل هشتم (صفحات 298-263): Zwitterions and Zwitterion-Trapping Agents in Isocyanide Chemistry  به قلم آقای دکتر ملکی می باشد

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.6998.26401.fa.html
برگشت به اصل مطلب