دانشکده شیمی- سوابق پژوهشی دکتر سهرابی
افتخارات و جوایز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اختراعات: 

  استخراج ماده فعال سطحی مورد استفاده در صنعت از مواد طبیعی ( گیاهی از خانواده سولارین ها)

  افتخارات و جوایز:

1- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی

2- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد

3- کسب رتبه اول در مقطع دکتری

4- کسب رتبه برتر در میان مقالات چاپ شده در زمینه نانو در سال 1386

5- ساخت دستگاه شبیه ساز خورشیدی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.6617.9416.fa.html
برگشت به اصل مطلب