دانشکده شیمی- سوابق پژوهشی دکتر فرانک منطقی
پایان نامه ها و کارآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمایی پایان نامه دانشجویان ارشد :

 1. سنتز و  بررسی کمپلکس هایی از لیگاندهای دارای اتم های دهنده اکسیژن و نیتروژن با دو تا سه فلز واسطه، مریم راد ، اسفند 1389.
 2. تهیه نانونیکل اکسید با استفاده از کربوکسیلیک  اسیدها و شناسایی آن، لیلا فرودی، مهر 1390.
 3. مطالعه ی نظری اثر لیگاند بر ساختار کمپلکس های تالیم، سیده الهام مداحی، شهریور 1391.
 4. تهیه و شناسایی میکرو و نانو کره های اکسید تالیوم، سرب, قلع با استفاده از کمپلکس های آنها به عنوان پیش ماده، طاهره شالچی ، آذر 1391.
 5. تهیه و بررسی کاربرد نانو رنگدانه های باز تابنده پرتو زیر قرمز حاصل از سرباره ها، نفیسه ممی نژاد، آذر 1391.
 6. سنتز نانوپوسته تیتانیوم اکسید به روش میسل معکوس و بررسی خصلت فوتوکاتالیستی آن، سحر هداوند، بهمن 1391.
 7. سنتز وشناسایی نانو ذرات سریم اکسید با روش های رسوب گیری و هیدروترمال، حمیدرضا پناهی، دی 1392.
 8.  سنتز و شناسایی نانو کبالت اکسید با مورفولوژی زنجیری، مسعود پیوندی پور، آذر 1392.
 9. کاربرد مواد فعال سطحی طبیعی در سنتز نانوذرات مگنتیت و ازدیاد برداشت نفت (EOR)، اکرم امیدواری، دی ماه 1393
 10.  سنتز و شناسایی نانو ذرات فریت Co-Zn دوپ شده با سریوم به روش سل_­ژل خود احتراقی و بررسی خواص مغناطیسی و ضد سرطا­نی، یاسره افرا، دی 1393.
 11. تهیه و بهبود خاصیت پیزوالکتریک نانو ساختارهای تک بعدی روی اکسید به روش شیمی تر، متین سادات صانعی موسوی، شهریور 1393.
 12. سنتز نانو باریوم کرومات با استفاده از مواد فعال سطحی طبیعی و سنتزی، نوید شاهمیری، مهر  1393.
 13. سنتز و شناسایی مزوپور سیلیکاتی توخالی کروی (HMSS) و  عامل دار کردن آن (NH2-HMSS) و بررسی بارگیری و آزادسازی داروی دگزامتازون بر روی آنها، سید مهدی امین الرعایا، آبان 1394.
 14. تهیه رنگدانه اکسیدهای فلزی مخلوط با تیتانیوم اکسید و بررسی و مقایسه خواص بازتابندگی NIR آنها، نرجس شریف زاده، آبان 1394.
 15. سنتز هیدروکسید لایه­ای مضاعف Mg-Al و بهبود و بررسی نقش آن در فرآیندهای کاتالیزگری، رضا تندفکر، آبان 1394.
 16. سنتز، شناسایی و بهینه سازی ساختار­های شبکه­ای متخلخل بر پایه فلز­های نیکل و روی با لیگاند­ دهنده اکسیژن، نعمت ا... محمدی، آبان 1394.
 17. سنتزو شناسایی چارچوب فلز-آلی بر پایه زیرکونیوم و بررسی کاربرد و عملکرد آن در بهبود خواص نانو کامپوزیت‌ها، سعید فرهادی، آّبان 1394.

مشاوره  پایان نامه دانشجویان ارشد:

  1- کاربرد مسباره در صنعت سیمان، شهاب الدین فقیهی، آذر 1377.

  2- سنتز و تعیین ساختار کمپلکسهای جدید بر پایه کادمیم نیترات، لونا زنید پور، آذر 1378.

  3- سنتز و شناسایی چند ترکیب اورگانو فسفر، نرگس قاسمی، آبان 1379.

  4- سنتز وشناسایی چند فسفرآمید، بتول استیری، شهریور 1380.

  5- سنتز و مطالعه طیفی چند ترکیب اورگانو فسفر، انسیه شاهسونی، شهریور 1380.

  6- بررسی امکان تهیه و شناسایی کمپلکسهایی از فلزات واسطه سری اول با لیگاندهایی از 1،3-پروپان دی آمین و اگزالیک اسید، ندا حیدری، شهریور 1387.

  7- سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس های نیکل، مس و کبالت به دست آمده از فنیل هیدرازینیوم پیریدین -2،6-دی کربوکسیلات...، ساره مهدی زاده (دانشگاه کردستان)، اسفند 1388.

 8- سنتز،شناسایی و تعیین ساختار کمپلکسهای روی، کبالت به دست آمده از پیپرازیندیوم و پیرازین 2،3-دی کربوکسیلات...، مهدی الماسی (دانشگاه کردستان)، مهر 1389.

 9- بررسی اثر فعالیت استریوشیمیایی زوج الکترونهای آزاد بر روی کمپلکسهای برخی فلزات اصلی به کمک محاسبات مکانیک کوانتومی، لیلا صفری (دانشگاه زنجان)، مهر 1390.

 10- سنتز نانوپوسته های دی اکسید تیتانیوم با هسته کربن، روح ا.. خواجویان، مهر 1391.

سرپرسی کارآموزی دانشجویان کارشناسی:

1- شبنم بهزادی و الهام طاهری ابهری، با عنوان آشنایی با سازمان زمین شناسی کشوری و لیلا عظیمیان با عنوان آشنایی با کارخانه فرآورده های شیمیایی، 1378.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.2825.9445.fa.html
برگشت به اصل مطلب