دانشکده شیمی- کارشناس پژوهشی
کارشناس پزوهشی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/7 | 

زهرا صحت طلب
کارشناس پژوهشی
آدرس ایمیل :  zsehattalabiust.ac.ir
شماره تماس:۷۳۲۲۸۳۳۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.20304.76329.fa.html
برگشت به اصل مطلب