دانشکده شیمی- کارگاه
کارگاه نانوشیمی محاسباتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/17 | 

کارگاه آموزشی نانوشیمی محاسباتی(شبیه سازی مولکولی)

 پوستر کارگاه

 فرم پیش ثبت نام

 تماس با ما

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.12671.27043.fa.html
برگشت به اصل مطلب