دانشکده مهندسی راه آهن- طرح تحقیقاتی.1
قراردادهای منعقده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  قراردادهای منعقده 1387

  ردیف

  عنوان قرارداد

  نام مجری

  نام کارفرما

  تاریخ انعقاد

 1

طراحی و ساخت و مطالعه رفتار تراویس نردبانی و بهینه سازی نسبی ان 

سعید محمد زاده 

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 

 

  2

مدل سازی زوال و خرابی خط راه آهن 

 

مرکز تحقیقات شرکت راه‏ آهن 

 

  3

دومین دستورالعمل بارگذاری و ضوابط طراحی پلهای راه آهن برای سرعتهای بالاتر از 160 کیلو متر

 

وزارت راه و ترابری - معاونت آموزش، تحقیقات و فنآوری 

 

  4

دستورالعمل بارگذاری و آزمایشهای پلهای راه و راه آهن درهنگام تحویل موقت و قطعی 

 

مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری

 

  5

تراورس بتونی در کارخانه های کرج و اندیمشک از زمان تهیه مصالح تا دپو و ترخیص کوپلاژ

 

ارتباط با صنعت  

 

  6

طراحی و ساخت مینی بوس هیبرید

سیامک فرشاد 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران* 

  

  7

ارائه خدمات مشاوره ای در بخش تجهیزات در مدیریت طرح قطار شهری تبریز

 

ارتباط با صنعت

  

  8

تهیه نرم افزار محاسبات سیستم ترمز واگنهای باری و مسافربری

محمد علی رضوانی

ارتباط با صنعت  

 

  9

مطالعات پیاده سازی سامانه مدیریت تونلهای راه و راه آهن (TMS)

مرتضی قارونی نیک 

وزارت راه و ترابری  

  

  10

دستور العمل تعویض تونلهای راه وراه اهن 

مرتضی قارونی نیک 

ارتباط با صنعت  

87 

11انجام خدمات مدیریت طرح پروژه استانداردسازی ایستگاههای مسافری کشورمسعود یقینیشرکت قطارهای مسافری رجا*

 12

مطالعه و بررسی سیستم های سیگنالینگ پلاک متحرک  

محمد علی صندید زاده 

 مجتمع صنایع شهید کلاهدوز(کارخانجات ساخت واگن و تجهیزات ریلی)

 

13مشاوره و طراحی - تحلیل و محاسبه نظارت بر ساخت واگن باری لبه بلند و مسقف 45 تنیمجتمع صنایع شهید کلاهدوز(کارخانجات ساخت واگن و تجهیزات ریلی)
14تعامل مهندسی کلیدهای DC به همراه تابلوهاو پست مربوط به آن ، بین صنعت راه آهن شهری و برون شهریشرکت پارس سوئیچ
15بررسی مهندسی و ارائه خدمات پروژه گشایش اعتبار ارزی در راه آهن برقی گلشهر _ هشتگرد از دیدگاه مهندسی - بازرگانیمحمد علی صندید زادهشرکت عمران شهرهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی
16شناخت وضع موجود سامانه مدیریت خطوط راه آهن وفرایند پیاده سازی آن در ایران کد((83B3T1P0 (IMS)سید جواد میرمحمدصادقیشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
17شناخت وضع موجود سامانه مدیریت خطوط راه آهن وفرایند پیاده سازی آن در ایران کد((83B3T1P0 (IMS)سید جواد میرمحمدصادقیپژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
18عملیاتی کردن سامانه مدیریت معابر و اتوماسیون کردن سیستم حفاری شهر کرجسید جواد میرمحمدصادقیشهرداری کرج
19انجام نظارت بر کلیه عملیات آسفالت و حفاریهای منطقه 7شهر کرجسید جواد میرمحمدصادقیشهرداری کرج
20انجام نظارت بر کلیه عملیات آسفالت و حفاریهای منطقه 6 شهر کرجسید جواد میرمحمدصادقیشهرداری کرج
21انجام نظارت بر کلیه عملیات آسفالت و حفاریهای منطقه 6 شهر کرجسید جواد میرمحمدصادقیشهرداری کرج
22انجام نظارت بر کلیه عملیات آسفالت و حفاریهای منطقه 3 شهر کرجسید جواد میرمحمدصادقیشهرداری کرج
23انجام نظارت بر کلیه عملیات آسفالت و حفاریهای منطقه 4 شهر کرج سید جواد میرمحمدصادقیشهرداری کرج
24انجام نظارت بر کلیه عملیات آسفالت و حفاریهای منطقه 2 شهر کرجسید جواد میرمحمدصادقیشهرداری کرج
25انجام نظارت بر کلیه عملیات آسفالت و حفاریهای منطقه 10 شهر کرجسید جواد میرمحمدصادقیشهرداری کرج
26ارتقاء سامانه مدیریت معابر شهری(Pms و حفاری )سید جواد میرمحمدصادقیشهرداری کرج
27ارائه طرح اختلاط آسفالت برای شهر کرج ، بررسی کارخانجات آسفالت و بروز نمودن و بکاراندازی سیستم های مدیریت معابر شهرداری کرج
28مدیریت طرح در پروژه های ساماندهی مدیریت شهر یزد(عامل چهارم)شهرداری یزد
29تهیه دستور العملهای اجرای عملیات آسفالت و حفاری و راه اندازی سیستم های مدیریت معابر شهری و اتوماسیون حفاری در شهرداری یزدشهرداری یزد
30انجام خدمات مشاوره ، برای مطالعات مرحله اول پل تقاطع غیر همسطح راه آهن با بلوار کاشانیشهرداری یزد
31مطالعه و تدوین چارچوب پیاده سازی نظام کیفیت براساس مهندسی ارزش در حوزه معاونت فتی وعمرانی شهرداری کرجسید جواد میر محمد صادقیارتباط با صنعت
32خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای پروزه های ساخت و تعمیر معابر شهری یزدسازمان عمران شهرداری یزد
33ارائه نظارت عالیه در بخش مترو و براوردپروزه رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاری و تحویل مرحله به مرحله اجرای پروزه ساخت پل معلم شهر یزدشهرداری یزد
34ارائه یک دوره اموزش کوتاه مدت در موضوع ساخت وتعمیر ومرمت روسازیهای اسفالتیسازمان عمران شهرداری یزد
35انجام مطالعات فاز یکم ودوم جهت طراحی ژل جهار راه معلم شهر یزد ونظارت وانجام اصلاحات لازم در طول روند اجرائی پروزه ساخت پل چهارراه معلم شهریزدشهرداری یزد
36ارائه مشاوره ومدیریت طرح در پروزه های ساماندهی ترافیکی شهرسازی ونقشه های شهر یزدشهرداری یزد
37خرید تجهیزات ازمایشگاه قیر واسفالت در شهرداری یزدسازمان عمران شهرداری یزد
38تدوین دستورالعمل کاهش خروج از خط در سیستم بهره برداری ناوگان ریلیداود یونسیانپزوهشکده حمل ونقل وزارت راه وترابری
39انجام تست استاتیکی بدنه واگن متروداود یونسیانگروه صنعتی پلور سبز
40بررسی استحکام صندلی ونگهدارنده های ان جهت خودرو تاکتیکی 3/4 تنعلیرضا نورپورارتباط با صنعت
41بررسی سیستم خنکاری موتور وانتخاب اجزا اصلی(رادیاتور و اینتر کولر) خودرو تاکتیکی3/4 تنعلیرضا نورپورارتباط با صنعت
42بررسی سیستم گرمایش خودرو تاکتیکی 3/4 تنعلیرضا نورپورارتباط با صنعت
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.6437.7590.fa.html
برگشت به اصل مطلب