دانشکده مهندسی راه آهن- خادم ثامنی
رزومه خادم ثامنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/8 | 

دکتر ملودی خادم ثامنی

استادیار گروه حمل و نقل ریلی

دانشکده مهندسی راه آهن

ایمیل: sameniiust.ac.ir

  ResearcherID Profile: Melody khadem Sameni
ORCiD profile Melody Khadem Sameni
Google Scholar Profile:Melody Khadem Sameni

سوابق تحصیلی

 • دکترای حمل و نقل ریلی از دانشگاه ساوتهمپتون انگلستان
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستمهای اقتصادی-اجتماعی از دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی مهندسی بهره برداری راه آهن از دانشگاه علم و صنعت ایران

آموزشهای تکمیلی

 • مدرک FCE (First certificate in English)  زبان انگلیسی از دانشگاه کمبریج با نمره A
 • گذراندن ۱۲ واحد آموزشی  و کسب گواهینامه صلاحیت تدریس با درجه عالی از دانشگاه تربیت مدرس

مقالات به زبان انگلیسی

 Khadem Sameni M, Keshavarz Kazemiyan S. Analyzing Efficiency of Railway Freight Transportation in a Corridor: Case Study of Countries in One Belt One Road Initiative. IJRARE. ۲۰۱۹; ۶ (۲) :۱۱۳-۱۲۱

Khadem Sameni M, Barzegar Tilenoie A, Ghorbanali E, Moradi M.
Analysis of Youth Travel Behavior toward Rail, Air and Bus Transportation in Iran. IJRARE. ۲۰۱۹; ۶ (۱) :۷۳-۸۱

Khadem Sameni, M. and Kashi Mansouri, M.R . (۲۰۱۷) Analyzing Efficiency of Railway Transportation by Considering Quality of Services: New Data Envelopment Analysis Models, International Journal of Railway Research,  Volume ۴- Issue ۱, ۴۹-۶۰ .  (Download)


MK Sameni, J Preston, MK Sameni,Evaluating efficiency of passenger railway stations: A DEA approach,Research in Transportation Business & Management (۲۰۱۶) ۲۰, ۳۳-۳۸

Khadem Sameni, M., Landex A. (۲۰۱۳) Capacity Utilization in European Railways: Who is the fairest of them all?Proceedings of the ۹۲nd Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., USA

Khadem Sameni, M., Preston, J. (۲۰۱۲) Value for Railway Capacity: Assessing Efficiency of Operators in Great Britain”  Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, ۲۲۸۹, ۱۳۴-۱۴۴. )doi:۱۰.۳۱۴۱/۲۲۸۹-۱۸).

Khadem Sameni, M., Landex, A., Preston, J. (۲۰۱۱) “Developing the UIC ۴۰۶ method for Capacity Analysis”. ۴th International Seminar on Railway Operations, Modelling and Analysis ۱۶-۱۸ February, Rome, Italy.

Khadem Sameni, M., Dingler, M., Preston, J., Barkan, C. (۲۰۱۱) “Profit-Generating Capacity for a Freight Railroad” Proceedings of the ۹۰th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., USA. (Paper ۱۱-۳۶۴۳, available online at: http://amonline.trb.org/۱۲l۳nf)

Khadem Sameni, M., Preston, J., Armstrong, J. (۲۰۱۰) “Railway Capacity Challenge: Measuring and Managing in Britain” ASME/IEEE Joint Rail Conference Proceedings, ۲۰۱۰, ۵۷۱-۵۷۸. doi:۱۰.۱۱۱۵/JRC۲۰۱۰-۳۶۲۸۰

Khadem Sameni, M., Landex, A., Preston, J. (۲۰۱۰) “Revising the UIC ۴۰۶ method: Revenue Generating CapacityASME/IEEE Joint Rail Conference Proceedings, ۲۰۱۰, ۵۷۹-۵۸۸. doi:۱۰.۱۱۱۵/JRC۲۰۱۰-۳۶۲۸۱

 Khadem Sameni, M., Preston, J., Armstrong, J. “Railway Capacity Challenge: Measuring and Managing” UTSG Conference - ۵-۷ January ۲۰۱۰, Plymouth, UK

Preston, J., Armstrong, J., Khadem Sameni, M., Potts, C., Khosravi, B., Bektas, T. & Bennell, J. (۲۰۱۱) “Overcoming the Capacity Constraints Imposed by Nodes on Railway Networks”. ۹th World Congress on Railway Research, ۲۲-۲۶ May, Lille, France.

Rahimi, H., Abbasi, E., Khadem Sameni, M. “Applying Qualitative Risk Assessment to Transportation of Dangerous Goods in Iranian Railways”- Asia Pacific Transportation Safety & Security ۲۰۰۷– APTSS۰۷, ۱۷-۱۸ May ۲۰۰۷, Beijing , China.

مقالات به زبان فارسی

کتاب

 • راهنمای پیاده سازی راه آهن تندرو ( ۲۲۴ صفحه) – ترجمه : خادم ثامنی و علیقارداشی   از کتاب High Speed Railway System Implementation Handbook  اتحادیه بین المللی راه آهنها (شماره شابک: ۶-۰۵۸-۲۶۹-۶۰۰-۹۷۸)- پژوهشکده حمل و نقل ۱۳۹۴
 •    "حمل و نقل ریلی و شهرهای جدید: چالشها و راهکارها" ، خادم ثامنی و نکوئی شهرکی، فصل سوم از کتاب "سیاست حمل و نقل شهری و منطقه ای در شهرهای جدید" ( شماره شابک: ۲-۱۵۹-۱۱۳-۶۰۰-۹۷۸)- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۱۳۹۶

سوابق تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران ( از نیمسال اول ۹۳-۹۲ تا کنون)

کارشناسی

 • مقررات عمومی حرکت
 • اصول بهره برداری راه آهن
 • قوانین وتعرفه های حمل ونقل ریلی
 • اصول شبیه سازی
 • ارزیابی کار و زمان
 • برنامه ریزی حمل ونقل
 • تئوری احتمالات
 • ایمنی سیر و حرکت
 • تحلیل سیستم

کارشناسی ارشد

 • سیستمهای اطلاعاتی در راه آهن
 • ایمنی محیط زیست

جوایز

 • جایزه بنیاد ملی نخبگان- طرح حمایت از استادیاران جوان ۱۳۹۶
 • برنده بهترین پوستر جهت "نوآوری سیستماتیک در حمل و نقل"، در کنفرانس Innovate to Survive ، موسسه مهندسین عمران (ICE)، ۲۸-۲۹ ژوئن ۲۰۱۰، لندن.
 • جایزه بهبود مهارت فردی، توسط دانشکده علوم مهندسی و ریاضیات، دانشگاه ساوتهمپتون- انگلستان (۲۰۱۰)
 • تقدیر نامه  و سکه تمام بهار آزادی اعطا شده توسط شهردار تهران به عنوان شهروند ایده پرداز برتر، ۱۳۸۶

پروژه های پژوهشی

 • تدوین چارچوب راهنمای توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل ریلی (مجریان: میرمقتدایی و  خادم ثامنی) ، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ۹۵-۱۳۹۴
 • زمان بندی قطارها در مسیرهای دوخطه : پروژه کارشناسی ارشد- حامی مالی: شرکت قطارهای مسافری رجا ۱۳۸۷-۱۳۸۵
 • همکار  پروژه "دستور العمل بارگیری و باربندی در راه‌آهن ج.ا.ا" – پژوهشکده حمل و نقل، ۱۳۸۶
 • همکار پروژه مدیریت درآمد برای قطار غزال مسیر تهران-مشهد متعلق به شرکت بنیاد شرق، ۱۳۸۵
 • همکار پروژه " بازنگری مقررات موجود در سیر و حرکت راه آهن و تکمیل آن" پژوهشکده حمل و نقل، ۱۳۸۴

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.17343.47059.fa.html
برگشت به اصل مطلب