دانشکده فیزیک- تاریخچه
معرفی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک از سال ۱۳۶۸ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال ۱۳۷۴ تحصیلات تکمیلی این دانشکده نیز با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شکل گرفت و از سال ۱۳۸۱ با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تحصیلات تکمیلی فعالیت خود را ادامه داد.  دانشکده فیزیک دارای ۳ گرایش اپتیک و لیزر ، پلاسما و ماده چگال می باشد. گرچه همواره بخشی از موضوعات آموزشی و تحقیقاتی دانشکده در زمینه اپتیک و لیزر بوده است اما از سال ۱۳۸۳ با پذیرش دانشجو در رشته فتونیک (مقطع کارشناسی ارشد) فعالیت ها در این زمینه گسترده ترشده است. در حال حاضر دانشکده با ۲۱ هیات علمی ( ۳ استاد، ۸ دانشیار و ۱۰ استادیار در دو گروه فیزیک حالت جامد ، و اتمی - مولکولی) و ۷ کارشناس  اداره میگردد.
آدرس: تهران، نارمک، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک

شماره تماس: ۷۷۲۴۰۴۷۷
شماره نمابر: ۷۷۲۴۰۴۹۷
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-17.6000.7007.fa.html
برگشت به اصل مطلب