دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
ارتقأ دکتر امیرحسین احمدخان کردبچه به مرتبه دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/12 | 
ارتقأ شایسته آقای دکتر امیرحسین احمدخان کردبچه، معاون محترم آموزشی دانشکده فیزیک، را به مرتبه دانشیاری تبریک گفته، و سعادت، سلامت و موفقیت ایشان را از خداوند منان خواستاریم.
                              اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده فیزیک
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-17.11886.62896.fa.html
برگشت به اصل مطلب