پردیس دماوند دانشگاه علم و صنعت ایران- شرح خدمات واحد سازمانی
شرح خدمات واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/3 | 
سازمان و مدیریت واحد (دانشکده )


 کلیات و تعاریف 

 
 •  تعریف واحد(دانشکده): دانشکده نظام هماهنگ و تشکل اجتماعی خاصی از گروههای علمی وابسته و متجانس می باشد که بمنظور آموزش و پژوهش در یکی از زمینه های معارف بشری (علوم اجتماعی و انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی، علوم دامپزشکی وهنر) تشکیل و حداقل دارای سه گروه آموزشی می باشد و دارای امکانات و تجهیزات لازم برای ارائه رشته های تحصیلی دائر در آن می باشد.  
   
 • تعریف گروه آموزشی: اجتماعی از اعضای هیات علمی که در رشته ای از علوم و معارف بشری با یک زمینه کاملاً تخصصی و یا کاربردی متخصص باشند و عهده دار آموزش و ارائه خدمات پژوهشی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه می باشند، هر گروه آموزشی حداقل دارای ۵ نفر عضو هیات علمی تمام وقت می باشند که لااقل سه نفر از آنان در مرتبه استادیاری و یا بالاتر باشند، گروه آموزشی واحد تابعه دانشکده می باشد.  
   
ارکان مدیریت واحد(دانشکده) 


 هر دانشکده بوسیله، رئیس آن که توسط رئیس دانشگاه انتخاب شده است اداره می شود. رئیس واحد برای اجرای وظایف محوله و بر اساس حجم عملیات و استانداردهای تشکیلاتی می تواند معاونینی داشته باشد. تعداد عناوین سازمانی معاونین بر اساس سازمان اداری مصوب دانشگاه که به تصویب مراجع قانونی ذیربط می رسد تعیین می شود. معاونین واحد بر اساس پیشنهاد رئیس واحد و تأیید و حکم رئیس دانشگاه برای یک دوره دو ساله منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.  


 
۳- سازمان اداری و علمی واحد(دانشکده)

 
 
دانشکده مجموعه متشکل و هدفمندی است که از تعدادی واحدهای اداری و آموزشی و پژوهشی تشکیل می شود و هر یک از واحدهای تابعه، مسئولیت اجرای بخشی از اهداف دانشکده را بعهده دارند. ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی هر دانشکده براساس حجم عملیات و استانداردهای تشکیلاتی تنظیم و پس از تصویب هیات امناء دانشگاه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد.  


 دستورالعمل وظایف کلی دانشکده و واحدهای تابعه 


  وظائف کلی واحد

 
 • آموزش نظری و عملی دانشجویان طبق برنامه مصوب
 • انجام تحقیقات علمی در زمینه های مربوط بر حسب نیازهای اقتصادی/اجتماعی و تکنولوژی کشور در چهارچوب برنامه های دانشگاه 
   
 • تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی از طریق همکاری با مقامات و واحدهای ذیربط دانشگاه 
 • ایجاد تسهیلات آموزشی و غیرآموزشی برای دانشجویان واحد
   
 • ایجاد روابط علمی و آموزشی با متخصصین و دانشگاههای داخلی و خارجی و تبادل اعضاء هیات علمی و دانشجو از طریق همکاری با واحدهای ذیربط دانشگاه 
 • تأمین کادر آموزشی واحد و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده ها در صورت نیاز 
   
 • انجام خدمات مختلف آموزشی، دانشجوئی و سایر خدمات  
 • انجام امور کتابداری 
   
 • پیش بینی نیروی انسانی واحد و ارائه گزارش به مقامات ذیربط 
 • انجام خدمات اداری و مالی واحد در حدود اختیارات تفویض شده و امکانات ارائه گردیده 
   
 ۲-  اداره امور آموزش و دبیرخانه واحد

 
 • اجرای کلیه مقررات آموزشی از طریق برقراری ارتباط با مدیریت امور آموزش دانشگاه 
 • همکاری با مدیران گروههای آموزشی درتنظیم برنامه های آموزشی و ارسال برنامه فوق به رئیس واحد (توسط مدیران گروهها) 
   
 • ثبت نام و تعیین حذف و تغییر واحدهای درسی دانشجویان با مشارکت مدیران گروههای آموزشی و اساتید راهنما براساس مقررات کلی آموزشی
 • تنظیم کارت تحصیلی دانشجویان
 • تنظیم سیستمهای اسامی دانشجویان ورودی هر ترم و هر رشته ونمایش واحدهای اخذ شده و جمع واحدهای انتخابی 
 • تکمیل فرمهای مربوط به قرارداد حق التدریس استادان مطابق دستور رئیس واحد
 • کنترل تشکیل کلاسهای واحد طبق برنامه پیش بینی شده و ارسال گزارش به گروه و ریاست واحد 
 • ارسال اخطاریه به دانشجویانی که در مهلت مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننموده اند. 
 • همکاری در تنظیم برنامه امتحانات با مدیران گروههای آموزشی
 • برگزاری امتحانات و تنظیم گزارش ازنحوه اجرای امتحانات وثبت اسامی دانشجویانی که شرکت ننموده و یا مرتکب خلاف شده اند. 
 • اخذ نمرات و اوراق امتحانی در تاریخ تعیین شده و اعلام نتایج 
 • نگهداری سوابق تحصیلی و اوراق امتحانی مطابق برنامه زمان بندی مصوب و امحاء زائد طبق ضوابط مصوب 
   
 • اعلام اسامی دانشجویانی که مشروط و یا اخراج می شوند به ریاست واحد و مدیریت آموزش 
 • انجام اقدامات لازم در مورد دانشجویان متقاضی انصراف دائم از تحصیل و حذف ترم و ارسال و مدارک اخذ شده به مدیریت آموزشی 
   
 • ارسال درخواست تجدیدنظر در نمره امتحانی دانشجویان متقاضی به رئیس واحد جهت صدور دستور مقتضی
 • تهیه و صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان متقاضی و ارسال یک نسخه از آن به مدیریت آموزشی 
   
 • ارسال کارت نمرات تحصیلی به امور فارغ التحصیلان و ارسال یک نسخه از آن جهت تأیید گروه مربوطه 
 • کنترل و بررسی وضعیت کلاس های درسی از لحاظ کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی
 • ابلاغ قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورات اداری به واحدها و گروههای آموزشی طبق دستور رئیس واحد
 • انجام کلیه امور دفتری و بایگانی دانشکده 
   
 • انجام کلیه امور مربوطه به تحریرات واحد
 • انجام سایر امور مشابه عندالزوم 
 • ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده به رئیس واحد هر سه ماه یکبار
 ۳-  کتابخانه دانشکده 

 
 • جمع آوری کتب و مجلات و نشریات مورد نیاز دانشکده به منظور استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی 
 • امانت دادن کتب و تهیه فهرست نام و مشخصات آخرین کتب و نشریات علمی مورد نیاز دانشکده با هماهنگی گروههای آموزشی دانشکده 
   
 • اجرای دستورالعمل های صادره از کتابخانه مرکزی وهماهنگی و همکاری با آن در ارائه خدمات مربوطه 
 • فراهم کردن تسهیلات لازم و محیط مناسب برای مطالعه دانشجویان، استادان و سایر اعضاء 
   
 • ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده به رئیس واحد هر سه ماه یکبار
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دماوند دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-162.20090.73746.fa.html
برگشت به اصل مطلب