دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی
اخبار علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
400/06/22 انتخاب پایان نامه دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان پایان نامه برتر

پایان نامه آقایان عباس بیاتی و فرشاد کاظمی، دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان پایان نامه های برتر از سوی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران انتخاب شدند.


۱۴۰۰/۰۶/۱۶ زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد (پردیس و مجازی) در شهریور ماه ۴۰۰

400/06/13 زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99

1400/05/10 سخنرانی علمی

انستیتو توربین گاز با همکاری دانشکده مهندسی مکانیک در راستای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر‌مقیم، اقدام به برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان "بکارگیری سوخت‌های کم کربن و تجدید پذیر در توربین های گازی سایز کوچک برای دستیابی به سیستم انرژی کربن صفر" نموده است.


۱۴۰۰/۰۳/۲۵ زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد(پردیس)

  آرشیو
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.6847.8466.fa
برگشت به اصل مطلب