دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
1400/03/04 چاپ فصل کتاب در انتشارات Springer توسط جناب آقای دکتر قره قانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/4 | 
جناب آقای دکتر قرقانی، همکار گرامی‌مان در دانشکده مهندسی مکانیک، به همراه آقای دکتر کاکویی همکار پسادکتری ایشان، فصلی از  کتابی با عنوان Alcohol Fuels in Low-Temperature Combustion Engines را که توسط انتشارات اسپرینگر چاپ شده است، تالیف نمودند. این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و  توفیقات بیشتری را برایشان آرزو می‌نماییم.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.6841.63565.fa.html
برگشت به اصل مطلب