دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
۹۹/۱۲/۲۴ سخنرانی علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/24 | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 دانشکده مهندسی مکانیک در راستای طرح همکاری
با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر‌مقیم (بنیاد ملی نخبگان) برگزار می کند:


 

سخنرانی علمی (وبینار):
 

خصوصیات مکانیکی وابسته به هندسه در قطعات صنعتی تولیدشده به روش ساخت افزودنی
 

جناب آقای دکتر سیدمحمدجواد رضوی
دانشیار دانشگاه NTNU نروژ

Associate Professor,
Norwegian University of Science and Technology, NTNU

 


سه شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۰۰

لینک ورود به اتاق مجازی سخنرانی:


شرکت در جلسه برای عموم آزاد است.
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.6841.63017.fa.html
برگشت به اصل مطلب