دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
4/11/94 دفاعیه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE آقای مرحمت زینعلی دانشجوی دکترای جناب آقای دکتر نوری ، روز دوشنبه 94/11/12 از رساله دکترای خود تحت عنوان "مطالعه پارامترهای هیدرودینامیکی مؤثر بر طراحی بدنه یک وسیله زیرسطحی خودکنترل" دفاع خواهد کرد. این جلسه ساعت 17:15 روز دوشنبه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می گردد.

چکیده:

 به منظور تدوین روشی کاربردی جهت طراحی بدنه زیرسطحی­های خودکنترل اژدری­شکل مطالعه بنیادی رفتار هیدرودینامیکی این وسایل در دستور کار رساله­ی تحقیقاتی حاضر قرار­گرفته ­است. با این هدف که نتایج به­دست آمده از این تحقیقات منجر به شناخت عمیق­تر این وسیله­ها و در نهایت منجر به ارائه­ی الگوریتمی جهت طراحی این وسیله­ها ­ برای مأموریت­های مختلف در نظرگرفته شده برای آن‌ها شود. در اولینگام جهت نیل به این هدف، یک دسته پروفیل عمومی جهت طراحی دماغه ودم وسایل زیرسطحی خودکنترل اژدری­شکل ارائه شده است. در رساله­ی حاضر نشان داده خواهدشد که به کمک پروفیل عمومی ارائه شده به راحتی می­توان قیود ناشی از جاگذاری قطعات داخلی را لحاظ کرد. ضمن آنکه طراحی شکل بدنه زیرسطحی­های خود کنترل به کمک دسته پروفیل ارائه شده سبب بهبود عملکرد هیدرودینامیکی آن‌ها خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به نیازمندی­های ضروری کشور در حوزه­های دفاعی مشخصات کلی یکی  از وسیله­های پرکاربرد در این زمینه مورد استناد قرار گرفته و در نهایت یک طرح اولیه برای بدنه زیرسطحی هیدرولب500 درنظرگرفته­ شده است. وسیله زیرسطحی خودکنترل هیدرولب500 در آزمایشگاه هیدرودینامیک کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران جهت دسترسی به عمق­های زیاد طراحی شده است. در رساله حاضر تأثیر پروفیل دم ودماغه بر عملکرد هیدرودینامیکی وسیله زیرسطحی هیدرولب500  به کمک شبیه­سازی عددی ارزیابی شده است و در ادامه با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنیک روشی جدید جهت طراحی شکل بدنه زیرسطحی­های اژدری­شکل بر مبنای توزیع فشار مطلوب پیشنهاد شده است. نتایج به­دست آمده از الگوریتم چند­هدفه ارائه شده در تحقیق حاضر نشان می­دهد که به کمک روش ارائه شده می­توان به پروفیل­ بدنه­ای دست یافت که عملکرد هیدرودینامیکی بهتری نسبت به پروفیل بدنه متداول در این حوزه دارد.  در رساله حاضر به کمک  روش تحلیلی­-نیمه­تجربی نرم­افزاری جهت محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی انواع وسایل زیرسطحی اژدری­شکل توسعه داده شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهند که به کمک روش به­کارگرفته شده می­توان ضرایب هیدرودینامیکی وسیله­زیرسطحی هیدرولب500 را با دقت مناسبی محاسبه کرد. در ادامه به کمک ضرایب هیدرودینامیکی محاسبه­شده حرکت وسیله­زیرسطحی هیدرولب500 در مانور دور زدن شبیه­سازی شده و حساسیت فازهای مختلف حرکت این مانور نسبت به تغییر ضرایب هیدرودینامیکی ارزیابی شده است. در انتها بر مبنای مطالعات انجام شده در رساله حاضر،  الگوریتمی جهت طراحی هیدرودینامیکی بدنه انواع وسایل زیرسطحی خودکنترل اژدری­شکل ارائه شده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-16.6841.43649.fa.html
برگشت به اصل مطلب