دانشکده مهندسی مکانیک- چشم انداز و ماموریت
چشم انداز و ماموریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   

  چشم انداز:

 

دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران مهم ترین نهاد برای تحصیل در رشته مهندسی مکانیک بین المللی برای تحقیقات و کارهای عملی در این رشته خواهد بود.

 دانشکده مهندسی مکانیک:

دارای هیئت علمی بسیار فعال و متعهد در تدریس، تحقیق و پژوهش، خلق و انتقال دانش و پایه گذار برنامه های تحقیقاتی جدید در شاخه های مختلف تکنولوژی خواهد بود.  
با بکارگیری استعداد ها در جهت پیشرفت اهداف از پیش تعیین شده، و در برگرفتن برنامه های هیئت علمی و با پرداختن به زیربنای تحقیقات حمایت کنندهَ استهدادها، برای ارتقاء مهارت ها ، پاسخگوی نیازهای روزمره اجتماع خواهد بود.   

برنامه های مطالعاتی به پایان رسیده /پایان نیافته ، منسجم و شناخته شده ای را در سطح کشور پیشنهاد می کند که مهارت های آموزشی دانشجو را با اهداف و آرمان های حرفه ای اش سازگار می کند.  

  برنامهَ مطالعاتی به پایان رسیده /پایان نیافتهَ شناخته شده ای برای دانشجویان و فارغ التحصیلان در سطح کشور خواهد داشت که باعث منسجم شدن تجربیات جمعی دانشجویان می شود.  

  پیشرفته ترین لابراتوارها و زیرساخت های مهارت را برای بخش های مطالعاتی و تحقیقاتی حفظ و نگهداری می کند.

 

 

  مأموریت:

 

  ماُموریت برنامه مهندسی مکانیک، فراهم آوردن یک تجربه مطالعاتی عالی برای دانشجویان است. این تجربه شامل تاکید روی آموزش توانایی های تکنیکی، ارتباطی، کار جمعی و دراز مدت است که مهندسین فارغ التحصیل برای موفقیت به آنها نیاز دارند؛ چه در محل کار و چه در اجتماع. برنامه مهندسی مکانیک بر پایهَ آماده کردن فارغ التحصیلان برای کارهای حرفه ای مهندسی و/یا تربیت فارغ التحصیل است. برنامه اموزشی بر روی روش برخورد دقیق و موشکافانه ریاضی و علی برای حل مشکلات مهندسی تاکید دارد. این برنامه شامل یک مجموعه کال از درس ها در انتقال انرژی و ساختار/حرکت در سیستم های مکانیکی است. این برنامه بر طبق چارت آموزشی طراحی شده و با یک طرح منسجم و دقیق بصورت یک پروژه سطح بالا در آمده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.6604.7937.fa.html
برگشت به اصل مطلب