دانشکده مهندسی مکانیک- تقویم جلسات
تقویم جلسات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  تقویم جلسات هفتگی دانشکده مهندسی مکانیک

  سال تحصیلی 93-92

  ردیف

  عنوان گروه جلسه

  ساعت

  روز

  تاریخ

  1

  طراحی کاربردی – تبدیل انرژی

  17-15

  دوشنبه

  18/1/93

  2

  هوافضا – ساخت و تولید – بیومکانیک

  17-15

  دوشنبه

  25/1/93

  3

  طراحی کاربردی – تبدیل انرژی

  17-15

  دوشنبه

  1/2/93

  4

  هوافضا – ساخت و تولید – بیومکانیک

  17-15

  دوشنبه

  8/2/93

  5

  طراحی کاربردی – تبدیل انرژی

  17-15

  دوشنبه

  15/2/93

  6

  هوافضا – ساخت و تولید – بیومکانیک

  17-15

  دوشنبه

  22/2/93

  7

  طراحی کاربردی – تبدیل انرژی

  17-15

  دوشنبه

  29/2/93

  8

  هوافضا – ساخت و تولید – بیومکانیک

  17-15

  دوشنبه

  5/3/93

  9

  طراحی کاربردی- تبدیل انرژی

  17-15

  دوشنبه

  12/3/93

  10

  هوافضا – ساخت وتولید – بیومکانیک

  17-15

  دوشنبه

  19/3/93

  11

  طراحی کاربردی-تبدیل انرژی

  17-15

  دوشنبه

  26/3/93

  12

  هوافضا – ساخت و تولید-بیومکانیک-

  17-15

  دوشنبه

  2/4/93

  13

  طراحی کاربردی-تبدیل انرژی

  17-15

  دوشنبه

  9/4/93

 

  ضمناً شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده ساعت 15/15 تشکیل خواهد شد

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.5727.6581.fa.html
برگشت به اصل مطلب