دانشکده مهندسی مکانیک- آزمایشگاه ها و کارگاه ها
آزمایشگاه ها و کارگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • آزمایشگاه های تحقیقاتی

نوع الف (آزمایشگاه تحقیقاتی پایه)


ردیف

نام آزمایشگاه تحقیقاتی

تلفن داخلی

1

احتراق

8947

2

انتقال حرارت

8985

3

انرژی آب و محیط زیست

8944

4

آکوستیک

8957

5

  آنالیز مودال

8956

6

آیرودینامیک و توربوماشین های تراکم پذیر

8949

7

 بهینه سازی سیستم های انرژی

8989

8

بیومکانیک

8993

9

بیومکانیک و مهندسی شناختی

-

10

پایش سلامت سازه و ماشین های دوار

-

11

پیشرانش فضایی

-

12

تست های غیرتخریبی

-

13

  خستگی و شکست

8943

14

رباتیک

8968

15

سازه های هوایی

-

16

شبیه سازی و کنترل سیستم ها

8945

17

شکل دهی فلزات

8987

18

کامپوزیت

8948

19

کنترل نویز و ارتعاشات

-

20

گاز مایع و کرایوجنیک

6343

21

مکاترونیک

8955

22

مکانیک ضربه

6153

23

مهندسی بافت و سیستم های بیولوژیکی

-

24

هیدرودینامیک کاربردی

8982

 

نوع ب (آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی)


ردیف

نام آزمایشگاه تحقیقاتی

تلفن داخلی

1

دینامیک سیالات چند فازی کاربردی

-

2

سنسورها و سیستم های متمرکز بیوممز، مایکروفلوئیدیک

-

3

سیستم های تولید پایدار

-

  • آزمایشگاه های آموزشی

  ردیف

  نام آزمایشگاه آموزشی

تلفن داخلی

1

  انتقال حرارت

-

2

  ترمودینامیک

-

3

تست های غیرمخرب

-

4

  دینامیک ماشین

-

5

سیالات

-

6

سیستم های اندازه گیری

-

7

علم مواد

-

8

  ماشین های حرارتی

-

9

ماشین های کنترل عددی

-

10

  مقاومت مصالح

-

11

مکاترونیک

-

12

هیدرولیک و نیوماتیک

-

  • کارگاه های آموزشی

  ردیف

  نام کارگاه آموزشی

تلفن داخلی

1

  تاسیسات

-

2

تراشکاری

-

3

روش های تولید

-

4

  ماشین ابزار

-

5

  مکانیک ماشین ها  (اتومکانیک)

-

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.3863.4025.fa.html
برگشت به اصل مطلب