دانشکده مهندسی مکانیک- اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  هیات علمی

  داخلی

  آسیایی

  ساسان

  8991

  آیت الهی

  مجیدرضا

  8922

  احمدیان

  حمید

  8907

  اخلاقی

  محمد

  8969

  اشرفی   محمد جواد 8960

  اکبرنیا

  محمدعلی

  8905

  اکبری

  حبیب اله

  8977

  بازدیدی طهرانی

  فرزاد

  8927

  بیدآبادی

  مهدی

  8918

  بیگ زاده

  برهان

  8981

  پورانصاری   زینب 8992
  تحسینی   امیرمهدی 8916

  تقوی زنوز

  رضا

  8908

  حبیب نژاد کورایم

  محرم

  8904

  حسینعلی پور

  سید مصطفی

  8929

  حسینی هاشمی

  شاهرخ

  8912

  حق پناهی

  محمد

  8928

  خان میرزا

  اسماعیل

  8999

  خرمی شاد

  هادی

  8998

  دانشجو

  کامران

  8906

  داودی

  بهنام

  8911

  درخشان هوره

  شهرام

  -

  دوائی مرکزی

  امیرحسین

  8970

   رجبی

  مجید

  6893

  ریاحی

  محمد

  8926

  سیاوشی

  مجید

  8910

  شجاعی فرد

  محمدحسن

  8920

  شکریه

  محمود مهرداد

  8914

  شهریاری مقدم

  غلامرضا

  8979

  صدیقی

  محمد

  8975

  صفاری

  حمید

  8919

  صفی زاده

  میرسعید

  8995

  صنایع

  سپهر

  8915

  طالبی توتی

  روح اله

  8974

  طاهری بهروز

  فتح اله

  8980

  علیزاده

  منصور

  8958

  قاسمی

  حجت

  8902

  قره قانی   آیت 8953
  قندهاریون   سمانه 8972
  کاظمی راد   سیاوش 8923

  محمدی

  بیژن

  8967

  معدولیت

  رضا

  8931

  مقیمی

  مهدی

  8973

  منتظری قهجاورستانی

  مرتضی

  8909

  نوری

  نوروزمحمد

  8932

  نویدبخش

  مهدی

  8933

  نیکنام

  سیدعلی

  8913

   هاشمی

   رامین

8996

  هاشمی نژاد

  سیدمحمد

  8936

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.3861.4023.fa.html
برگشت به اصل مطلب